Slitna begrepp: Inledning

29 maj 2011 § 6 kommentarer

En av de många egenskaper som påvisar människans gudomliga avbild är hennes språkliga förmåga, hennes tal. Den kristna teologin har alltsedan begynnelsen sett denna förmåga som en symbolisk avspegling av relationen mellan Fadern och Sonen, vari den har sitt första upphov. Så uttyds till exempel Johannesevangeliets första verser av Peter Fjellstedt:

Ord äro tankarnas uttryck och födas på samma gång med dem. Så kallas ock Guds Son Ordet, emedan han är det ewiga uttrycket af Fadrens ewiga tankar, emedan Fadren i synnerhet talar genom honom och genom honom uppenbarar sig och werkar, samt emedan man blott känner och har Fadren i Sonen, såsom man har tanken i ordet.

”Alla ord har kraft från det första Ordet”, säger Mäster Eckehart, och precis som detta ”första Ord” inte är att eftersöka i en timlig, utan tidlös ”begynnelse” (gr. archē, Joh 1:1), så ligger just kraften i våra mänskliga ord i deras förmåga att lyfta oss via tecknets form till det överformella betecknade. ”När ett ord kommer från människor”, skriver S:t Athanasios, ”tänker vi att dess källa är anden, och när vi undersöker ordet ser vi i tanken anden som det är ett tecken på (Mot hedningarna, 45).

Men tidens tand nöter alla ting i denna värld, och språket är inget undantag. Inte så att språket eller någonting annat nödvändigtvis är bättre skickat ju längre tillbaka i tiden man går, men vissa ord och symboler tappar utan tvekan något av sin fräschör allteftersom de missbrukas och slits i enlighet med människans dekadens, hennes erfarenheter och reaktioner, där det betecknade till slut överskuggas av tecknet och dess olyckliga associationer. Inte minst gäller detta i trons värld, där hävdvunna symboler och begrepp traderas oförändrade genom historien med allt vad det innebär. Eller hur smakar till exempel ord som ”tro”, ”synd”, ”dygd” och ”sanningen” för den generation som har slitits mellan ömsesidigt uteslutande uppfostringsinstanser – Frankfurtskolan och söndagsskolan – och kommit att göra uppror mot endera av de två?

Nå, ”det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta”, och det finns all anledning att ta en närmare titt på slitna begrepp av det slag som nyss framlagts. Ett av villkoren vid de medeltida skolastikernas disputationer var att den ena parten inte fick lägga fram sin mening förrän han hade formulerat meningsmotståndarens argument på ett för denne godtagbart sätt. Om inte båda parter är väl införstådda med den andres termer finns det ju annars en stor risk att argumentationen utmynnar i halmdockor och ovidkommande missförstånd. Och är inte detta i själva verket den bedrägliga verkligheten bakom mycket av den föregivna ”debatt” som idag förs om sådant som kallas trosfrågor? Hur många har egentligen sonderat djupet av de centrala begreppen och den traditionella förståelsen av deras innebörd innan de kastar sig in i sina diatriber?

Samma skolastiker visste även att abusus non tollit usum, det är att ”missbruket inte upphäver [det rätta] bruket”. Med detta i åtanke ska vi framöver granska några av fromhetens slitna begrepp i syfte att lägga av oss åtminstone en del av de missbruk, missförstånd och missvisande associationer som tyvärr är gängse. Det första i ordningen kommer att bli ”tro”.

§ 6 svar till Slitna begrepp: Inledning

 • Frid

  Dessa granskningar lovar gott!

  Resonemanget kring Fjellstedts rader får mig att associera till å ena sidan vad Swedenborg skriver i Den sanna kristna religionen om att den andliga betydelsen i Ordet är ”inuti den naturliga, likasom själen i menniskan, förståndets tanke i talet och viljans böjelse i handlingen” och å andra sidan Koran-vers 66:12 där omnämnandet av hur Gud andades in något av sin ande i Maria direkt åtföljs av att vad som karaktäriserade henne var just detta: att ”hon trodde på sin Herres Ord och på Hans uppenbarelser och … ”var en av dem som ödmjukt böjer sig under Hans vilja”.

  Att förnuftsmässigt verkligen komma till insikt om vad det här handlar om utan tillgång till ett sakralt språk eller en integral symbolvärld måste i allt väsentligt framstå som att försöka lösa cirkelns kvadratur.

 • Populisten skriver:

  Jag läser just nu Karen Armstrongs bok ”För Guds skull”, en bok som är en mycket märklig blandning av liberalteologi (väntat) och traditionalism (oväntat). Hon gör dock några mycket intressanta iakttagelser, bl.a. om just ”tro”. Jag har skrivit om boken här (http://populisten.wordpress.com/2011/06/30/karen-armstrong-en-liberalteologisk-traditionalist/) och går särskilt in på Armstrongs tankar om ”tro” i ett stycke.

 • Ser med spänning fram emot fortsatta inlägg på ovan nämnda tema.

 • kynard13 skriver:

  Det är mycket bra skrivet, man kunde önska att de omnämnda debattreglerna från medeltiden var något som fortfarande kunde tas hänsyn till då de tycks självklara, men det är ju inte bara människorna som degenererat, även tiden själv tycks ju ha påverkats, så att säga ”komprimerats” i.o.m. cykelns förlopp, vilket innebär att saker svårligen ges den tid de kräver.

 • asv skriver:

  Tack för era kommentarer.

  Populisten: Det var intressant läsning. Ditt stycke om ”tro” tangerar många av de poänger som jag själv har tänkt föra fram i mitt kommande inlägg, vilket förhoppningsvis ska läggas upp här inom en inte allt för oöverskådlig framtid. Tyvärr har jag väldigt mycket att göra på annat håll just nu.

 • mleow skriver:

  Fick mig att tänka på en rad från Rene Daumal angående språkförbistring;

  “It is still not enough for language to have clarity and content… it must also have a goal and an imperative. Otherwise from language we descend to chatter, from chatter to babble and from babble to confusion.”

  Bara genom att som hastigast överblicka nätets olika kommentatorfält och forum blir det rätt så påtagligt att den moderna kulturen representerar det senare stadiet…Speciellt när det rör sig om diskussioner kring religion och andlighet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Vad är detta?

Du läser för närvarande Slitna begrepp: InledningPerenn.

Meta

%d bloggare gillar detta: